banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« юни 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Лични файлове Фото Галерия

Глог 12:34
« Обратно
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА ФАНДЪКОВА ЗА МУТРАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ ОТ Г-ЖА СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА
До кмета на гр.София
ОТВОРЕНО ПИСМО от инж. Севдалина Димитрова, живуща в гр.София, ул.Червена роза, бл.36, вх.Г, ап.65

Уважаема г-жо Фъндъкова,
Уважаема г-жо Кмет,
Вашето изказване пред медиите, че сте дали "Топлофикация София" на Прокуратурата, защото общината има пропуснати ползи от ненавременно подаване на искове към "нередовните" платци, силно ме шокира. Приемам, че не сте за-познати добре с ПРОБЛЕМА ТОПЛОФИКАЦИЯ, или сте имали лоши съветници. "Топлофикация София" и Топлинните счетоводни фирми, редовно нарушават Конституцията на Република България, Закона за защита на потребителя, Търговския закон, Закон за защита от монополите и задължителните за държавите от ЕС, и съответно задължителни от 2006г. и за България Европейски Директиви /32-ра, от 2006г./ Това означава, че ако се спазват горе изложените закони То-плофикация няма да спечели нито едно дело! Това обяснява защо предходните Директори не са си потърсили "правата" в съда. Не бива да забравяте, че много от гражданите вече са завели дела в Страсбург и броя на спечелените от тях дела расте, а това са загуби за цяла България! Затова по-долу ще ви изредя една малка част от нарушенията на Топлофикация София, за които трябва да бъде дадена на Прокоратурата и решенията, които Община София трябва да вземе, за да излезе с чест от тази нелепа битка с гражданите, която Топло-фикация София води.
ОСНОВНИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ И ТОПЛИННО-СЧЕТОВОДНИТЕ ФИРМИ:
1. Съгласно търговския закон /ТЗ/ и Директивите на ЕС /ДЕС/, за продадена се счита усвоената /реално получена/, а не доставената топлинна енергия. Когато радиаторите са откачени, липсват такива или никой не живее в определен период /примерно повече от 1 месец/, не е възможно да има получени топлинна енергия и топла вода!
2. Съгласно ТЗ и ДЕС тръбите на сградната инсталация са топлопреносни, а не то-плоподаващи и затова загубите по тях са за сметка на топлоподаващата фирма /каквато официално няма/. Следователно такса сградна инсталация е незаконна,/а и физически невъзможна в исканите проценти, т.е. нереална/
3. На клиентите на Топлофикация София са продадени топлоразпределителни уреди, които не са лицензирани по ТЗ и не могат да измерват реално употребената топлоенергия.Това се отнася за целия ЕС.
4. В Абонатните Станции /АС/ има само един топлоизмервателен уред, което не позволява да се определи, каква част от топлинната енергия е за топла вода.
5. При отчитане или демонтаж и монтаж за проверка на данните от топлоизмервателното устройство, няма представители на блока, които да видят и да получат протокол за свалените от паметта на измервателното устройство данни. Така се отнема възможността за прове-рка и за следене на изразходе-ната топлоенергия.
6. Съгласно Закона за защита на потребителя /ЗЗП/, Топлофикация София е длъжна да сключи индивидуални договори /или колективни,за тези, които са съгласни с тях/,в които е задължително включването на
предпазни за клиента клаузи, кога и как може да се промени или прекрати договора. Такива договори липсват, защото не са удобни на Топлофикация.
7. Съгласно ЗЗП от монополите и Правата на Българските граждани по Конституция и ДЕС, ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА, т.е. мнозинството няма по-големи права от малцинството или отделния гражданин. Гражданите имат право на избор съгласно ТЗ. С други думи НИКОЙ НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ ПОДЗАКОНОВА УРЕДБА, НЯМА ПРАВО ДА ТЕ ЗАКРЕПОСТЯВА КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ФИРМА, ОЩЕ ПОВЕЧЕ МОНОПОЛНА.
8. Съгласно ДЕС за защита на гражданите от монополите подаването на топла вода и енергия за отопление са две различни услуги и трябва да се предлагат като отделни, т.е. клиента да избира дали да ползва и двете услуги или една от тях. Ето защо сметките за топла вода и парно трябва да пристигат на касите за плащане отделно и да могат да се плащат отделно. Тази възможност бе отнета на софиянци. Те не могат да си платят топлата вода, без да платят незаконната такса сгр. инсталация. 9. Съгласно ТЗ, ако клиента не внесе три месечни вноски Топлофикация София трябва да спре топлоподаването към него /т.е. да откачи радиаторите и затвори достъпа до сгр. инсталация и тръбата за топла вода/, освен ако изрично не се споразумеят кога и как да се изплати сметката. Вместо това, тя продължава да подава топлинна енергия и да начислява незаконни лихви върху главници.
10. Топлофикация София и Техем отказват да работят с официално упълномощени лица, защото "работели само с титулярите на сметките". Така ни лишава от правото по Конституция и съгласно разпоредбите на ЕС, да ползваме услугите на упълномощени от нас лица и правото на свободно пътуване. Ако граждани-те отсъстват подължително време от града или страната, на тях им се начислява топлоенергия и вода, която не са ползвали и им се начисляват лихви, без да могат навреме да оспорят начисленото /те дори незнаят за това/.
11. Топлофикация София няма лиценз за Банка и съответно няма право да начислява лихви /ТЯ НЕ Е БАНКА /. Неустойката за нередовни платци трябва да е определена с договор, съобразно със загубите им, а не с наказателна лихва. Неустойка трябва да бъде предвидена и за абонатите, при нарушения на условията по договора от Топлофикация. Навярно за това Топлофикация София не сключва индивидуални договори!
12.В сметките, които получаваме от Топлофикация забелязвале много странен физически феномен - топлопренасящите тръби в баните ту нарастват като нагряваща площ спрямо тръбите на сградната инсталация ту намаляват !? Тази промяна варира в рамките на 14% за един и същ отоплителен сезон! Важното за Топлофикация е да вземе пари за сградна инсталация и бани общо около 64% от прогнозно подадената от тях топлоенергия!Това е един пълен абсурд!
Съюза на потребителите, редица адвокати и граждански организации са откри-ли над 350 нарушения на Топлофикация София, за които би трябвало да се дадат виновните на прокуратурата. Създадена, за да служи и защитава интересите на гражданите, ОБЩИНА СОФИЯ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА РАЗРЕШИ ПОНЕ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРОБЛЕМИ:
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
1. Да бъдат спрени делата срещу хората, които са с откачени /свалени/ радиатори и да им се изплатят разходите по тях! ТЕ НЕ СА КЛИЕНТИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ. Одговорна за загубите, ако изобщо има такива, е Топлофикация София, която не е изолирала тръбите и не е дала възможност да се плаща топла вода отделно(, такива загуби най-вероятно няма поради нереално високите про-центи за сгр. инсталация и отопление на баня, плащани в предходен период).
2. Да се спрат делата срещу наседниците на жилища с неплатен дълг и срещу социално слаби. Дългът им към Топлофикация от последните три години, да бъде преизчислен, като се извади такса сгр. инсталация, лихвите, отоплението на бани, което е начислено над 6% дял (там, където няма топломери) и им се даде възможност за разсрочено плащане, според възможностите им. Това се отнася за тези, които са ползвали топла вода и отопление през последните три години. /такса сгр.инст. и лихвите са незаконни, а употребената енергия е не-доказуема/
3. Да бъдат изолирани тръбите на сгр. инсталация и на баните в жилищата на хората, които нежелаят парно отопление. Тази операция е възможна и не стува милиони.
4. Да бъдат разделени услугите за доставяне на топла вода и парно отопление.
5. Да се поставят в АС отделни топомери за топлата вода.
6. Да бъдат задължени Топлофикация София и Топлинно-счетоводните фирми да работят и с упълномощени лица, а не само с титулярите!
7. Безплатна смяна на наличните топлоразпределителни устройства с лицензи-рани търговски топлоизмервателни уреди. Съюза на потребителите е информирал Топлофикация за наличието на такива уреди, които са подходящи за кооперациите с хоризонтална сгр. инсталация.
8. Задължително присъствие на свидетели от входовете, при сваляне на данните от топлоизмервателните устройства и създаване на приемо-предавателен прото-кол. Уредите да дават възможност хората лесно да се ориентират какво са упо-требили като топлоенергия.
9. Да се предвидят помощи за социално слаби, осигуряващи им минимално отопляем обем от жилището и минимално количество употребена топла вода за осигуряване на нужната хигиена.
10. Предложение за промяна в Закона за Енергетиката, който да бъде приведен в съответствие с Директивите на ЕС, Конституцията на Република България, ЗЗП и Търговския закон.
11.За кооперации и блокове с вертикална сградна инсталация да се въведе заплащане по отопляема кубатура /така се елиминира възможноста за кражби/ и да се изолира сградната инсталация на не желаещите да ползват парно отопление.
12.Проверка, на разходите за загряване на 1 куб. метър вода./Топлоинженери твърдят, че огромните разходи в Квтч в сметките на Топлофикация София, са физически невъзможни!
УВАЖАЕМЯ Г-ЖО КМЕТ, ако действително СТЕ ГРАЖДАНСКО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ И СЛУЖИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ на София, ще изискате поне реше-нията, които съм посочила по-горе и които на пръв поглед не са в интерес на общината, но значително ще намалят разходите за отопление и топла вода за общинските административни сгради, училища,детски градини, правителствени сгради и ще увеличат събираемоста и пр.
Надявам се да изпълните своя дълг, без да се криете зад платени "експерти" и несъществуващи пречки, освен интересите на Монопола Топлофикация и тези, които стоят зад него!
С уважение,
София ....................... инж. Димитрова:

14 Март 13, 12:34    Коментари (38)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
38. Coreyliz
15.06.18
11:31
buy pfizer viagrabuy viagra koh samuipharmacy online viagraviagra ingredients listcan i take viagra with perindopriltaking viagra while on prozaccz apotheke viagrahow to get free viagra samplesnegative side effects of using viagraaffect of viagra on womencost of viagra per pill cvsprezervative durex viagraviagra name originviagra adwyaviagra vision loss 2007daily mail robber hair salon viagra
do you need a prescription to buy viagra <a href="http://viagraky.com/#viagra-20-mg">buy viagra online</a>
price for viagra <a href=http://viagraky.com/#viagra-levitra>generic viagra</a>
buy generic viagra australia http://viagraky.com/#viagra-20-mg
can viagra reduce premature ejaculationwitze viagra manneres efectivo el viagra naturalsobredosis de viagra efectosbest price viagra 100mgcompra de viagra em brasiliageneric viagra with dapoxetine 160 mgviagra online toronto canadacheap testosterone viagra href foroel viagra afecta a la mujeroriginal viagra for saleviagra ohne rezept in 24hhvor fa kjopt viagrapuedo tomar viagra con amoxicilinahoe gebruik viagraright time to take viagraviagra dozavimasdont mix steroids and viagra
37. Coreyliz
15.06.18
11:19
sildenafil and viagra <a href="http://viagraiy.com/#buy-generic-viagra">viagra online</a>
best place to buy online viagra <a href=http://viagraiy.com/#viagra-uk>viagra without a doctor prescription</a>
how can i buy viagra http://viagraiy.com/#viagra-generic
36. Coreyliz
08.06.18
23:15
iranian viagra in kenyaviagra e tamsulosinacanada super viagrataking viagra with anginaviagra cost in dubaiwhat drugs should not be taken with viagracomplications du viagradonde se puede comprar viagra en chilesuper p force viagra dapoxetine reviewsviagra+silicona+alzheimerkarpuz viagra etkisican i take viagra a day after cialiscompare kamagra and viagraboys viagraviagra-free avis
viagra order uk <a href="http://viabiovit.com/#buy-viagra-online">generic viagra</a>
buy viagra tablets online <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-levitra>viagra without prescription</a>
where to buy generic viagra online http://viagrayosale.com/#viagra-from-canada
pfizer viagra purchaseinteraction of nitrates and viagraviagra improves masterbationlegal buy viagra online united statesacquistare viagra generico in italiavirtual viagraviagra fluoxetine interactiondoing coke and viagraed-apotheke.eu viagrahow does viagra work yahoo answersfinasteride viagrahow to get a prescription for viagrahow does viagra work in the bodyviagra and alcohol consumptionviagra online order ukgenerisches viagra bestellencia viagra afghanistan
35. Coreyliz
08.06.18
23:05
viagra blue pills uktosh 0 viagra challengebuy viagra pills cheeerotras pastillas como viagraviagra and womensong in viagra commercial 2012buying viagra in kenyagenerico do viagra legrandviagra stores in south africacheap generic viagra onlineos males do viagra
find viagra <a href="http://viabiovit.com/#generic-for-viagra">cheap viagra</a>
where to buy real viagra online <a href=http://rldta.com/#viagra-20mg>viagra tablets</a>
cheap generic sildenafil http://rldta.com/#discount-viagra
us price of viagraviagra tablets meaningparoles le tango du viagraefectos del alcohol con el viagratricare formulary viagraanderes mittel statt viagraviagra retinitis pigmentosaviagra pharmacy sales londoncan i take viagra while drinkinghelpt viagra ook voor vrouwenviagra bestellen met ideal200mg viagra safeviagra for cheap with no prescriptionswhat can viagra doviagra obat untukwhat is the best viagra to takeviagra via de huisartssuper discount pack (viagra cialis) 180 pills 174$
34. Coreyliz
08.06.18
22:54
nitric oxide and viagra togetherel viagra necesita receta en mexicowhat if you take half of a viagraviagra effects on male fertilitypatente del viagrapropafenone and viagra cialisproblem med viagratibetisches viagraprirodna viagra orasiviagra drug companycomparaison prix viagra cialisviagra vtipycan viagra cause drop in blood pressure
where can i buy viagra without prescription <a href="http://viabiovit.com/#viagra-5-mg">viagra prices</a>
cheap generic viagra pills online <a href=http://rldta.com/#viagra-generic>buy viagra online</a>
buy kamagra viagra http://viagravipsale.com/#viagra-uk
viagra bestellen aber wodon't take viagra iffille prend viagrawhy do i get spam about viagrawhat will viagra do to a normal persongeneric viagra trial packsaflopen patent viagraviagra pills meaningproblem with generic viagraviagra efectos y contraindicacionespicture of viagra 100mgviagra en la tercera edadrecomendaciones para viagraviagra ohne rezept in belgien
33. Coreyliz
08.06.18
22:43
mariage viagra usaviagra rezeptfrei bremenviagra ve muadilleriviagra fundeuviagra ve sperm kalitesihow often should viagra be takenviagra 100 mg versus levitra 20mgviagra sudden weight gainmitos y verdades de la viagraunagi viagradonde comprar viagra en madridgoedkope viagra online bestellenanother form of viagraqual eh melhor viagra ou cialispreco do viagra pramilviagra equivilantviagra and working outcheap pharmaceutical viagragranadas viagra natural
where to buy viagra cheap <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-generic">viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra now <a href=http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra>cheap viagra</a>
buy generic viagra cheap http://viagravipsale.com/#viagra-5mg
can i buy viagra in shanghaiwhere can i get viagra in bangalorewhere can u buy viagra over the counterwhere to buy viagra online in usais viagra a non competitive inhibitorus pharmacy that sell viagrapenangan viagracomo funciona la pastilla viagradoes viagra help prostateviagra patent expiry canadakan een vrouw ook viagra slikkenwatermeloen werkt als viagraviagra gegen aufregungviagra lebensmittel
32. Coreyliz
08.06.18
22:32
order viagra 5 mg overnightbabys lungs and viagradog ate viagra tablet any dangerinformation on the drug viagradrug interractions flomax viagraachat viagra franceviagra en joven de 20 anosgoedkope echte viagratop viagra alternativesofficial canadian pharmacy viagra
buy viagra canadian pharmacy <a href="http://viagraessale.com/#low-cost-viagra-20mg">sildenafil 100mg</a>
cheap viagra online usa <a href=http://viabiovit.com/#viagra-tablets-australia>viagra canada</a>
buy viagra online uk no prescription http://viagraky.com/#viagra-20mg
generic viagra manufacturerhay edad para tomar viagraviagra price in uaeis viagra legal australiaviagra emergent strategyviagra private prescription chargesel viagra adelgaza la sangrefarmacity vende viagraviagra.org.uk reviewzeugungsunfahig durch viagrageneric viagra super active sildenafil
31. Coreyliz
08.06.18
22:21
buy brand viagra canadaviagra meinungennombre de pastillas viagraviagra 100 divideretop-10-foods-that-work-as-viagralevitra viagra equivalent doseviagra headquarters addressaverage price of viagra in the usqual o nome dos genericos do viagraviagra pills side effectswann wird viagra in deutschland billigerautre produit viagraviagra does it need prescriptionare there any over the counter pills like viagrasublingual administration of viagradiscounted perscription viagracheap meltabs viagraviagra nitrolingual
viagra buy uk <a href="http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg">cheap viagra</a>
can i buy viagra <a href=http://viabiovit.com/#viagra-5-mg>generic viagra online</a>
buy generic viagra online safely http://rldta.com/#viagra-levitra
tomar viagra con 24 anoswhat will viagra do if you don need itviagra fur frauen online kaufenviagra juiceaverage cost of viagra in canadaaverage age for viagra usersdrug discovery viagraintrinsa ervaringen vrouwen en viagraviagra drugstoreviagra kaufen illegal
30. Coreyliz
08.06.18
22:11
viagra o patrexbuy viagra online without rxviagra for saleviagra interaccion con alcoholquando utilizzare il viagrahow do you get viagra without a doctorviagra yang dijual di apotekirregular heartbeat and viagramodello prescrizione viagraviagra femenino en farmacias del ahorrowww viagra kaufenviagra color blindverify viagraviagra where to buy in irelandviagra no prescription australiaviagra hay fever
buying viagra from canada <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-tablets-australia">generic viagra</a>
get a prescription for viagra online <a href=http://viagravonline.com/#buy-viagra>viagra prices</a>
how can you buy viagra http://viagraky.com/#viagra-5mg
viagra vrij verkrijgbaar nederlandviagra en gel para hombresviagra epican viagra raise psa levelscheapest viagra pills ukwhat is the correct dose of viagramechanism of viagracriacao do viagraitaliaed viagra100 mg viagracan a female take male viagraviagra bestellen in deutschland
29. Coreyliz
08.06.18
22:00
the viagra song lyricsviagra pharmakokinetikwill the price of viagra go downingredients of herbal viagradonde comprar viagra en boliviabloodshot eye viagrabuying viagra from canadauk pharmacy online viagraviagra l477long time effects of viagramedicamentos viagraviagra initially intendedwhat will viagra do to youviagra on line dove comprareviagra 100 mg tabletviagra sperm countjak dziala viagra na mlodego
buy viagra next day delivery <a href="http://rldta.com/#buy-viagra-online">viagra 100mg</a>
buy kamagra viagra <a href=http://viagraky.com/#viagra-uk>viagra prices</a>
order viagra online no prescription http://viagrayosale.com/#buy-generic-viagra
cheqap viagraa los cuantos anos se usa viagrawhat if a woman took a viagrabuy generic viagra online fast shippinghow long do it take for viagra to workpuedo tomar viagraclopidogrel and viagrasustitutos del viagraviagra faz efeito rapidoes peligroso tomar viagrawhat to eat after taking viagraprecio viagra 25 mgtaking viagra with heart problemsviagra o similar sin recetaviagra and other ed drugsviagra x alcoolviagra aumenta o tamanhocomparison between viagra levitra cealis
28. Coreyliz
08.06.18
21:38
instructions for use of viagrawhere they sell viagraviagra differencesoding on viagraoutros tipos de viagraviagra viagra edinburgh search pages onlinecomo comprar viagra por telefoneis it dangerous to take expired viagradonde puedo comprar el viagradoes viagra make you last longer
how to purchase viagra <a href="http://viagraessale.com/#tadalafil-5mg">buy generic viagra online</a>
online viagra no prescription <a href=http://viagrayosale.com/#viagra-5-mg>viagra tablets</a>
get viagra online prescription http://viagraky.com/#buy-viagra-online
scary movie 4 il viagraviagra pill side effectcan 14 year old take viagranatures viagraviagra couponsviagra meladzekardegic et viagrafunctional groups viagra moleculecan you chew up viagrahow long does viagra stay active in your systemviagra low oxygenhow long does viagra take to dissolvecompound viagra creamviagra hulkshare.comviagra and lasik
27. Coreyliz
08.06.18
21:28
warning buy viagra nowviagra ingredients jokeviagra kaufen in hollandviagra pill containerways to enhance viagraviagra causa diarreiatop natural viagracan tolereance be developed to viagraviagra boissonhow to get safe viagra onlinepharmacie jean coutu prix viagraherbal viagra for salebest herbal viagra in australia
buying cheap viagra online <a href="http://viagraky.com/#buy-viagra-online">online viagra</a>
buy viagra soft tabs <a href=http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg>viagra uk</a>
buy viagra china http://rldta.com/#viagra-from-canada
rite aid pharmacy viagra priceshilarious viagra jokessuper p-force (generic viagra + generic priligy)difference between viagra and sildenafilpreco do viagra em manausdrug opposite to viagraviagra no me hace efectoviagra weed erowidcan viagra cause brain hemorrhageviagra coreanoviagra y zumo de pomelosostituzione al viagra
26. Coreyliz
08.06.18
21:17
viagra endometrial liningviagra faz mal para diabetescan i buy viagra over the counter in panamaviagra para viejoscomposition of female viagratypes of viagragenuine viagra uk suppliersviagra legal indonesiaviagra sperm kalitesini etkiler miare there other uses for viagraaurochem viagra reviews
buy viagra without presc <a href="http://viabiovit.com/#buy-viagra">generic viagra</a>
sildenafil viagra <a href=http://rldta.com/#low-cost-viagra-20mg>viagra tablets</a>
buy sildenafil viagra http://rldta.com/#generic-for-viagra
take half of a viagracan i legally buy viagra online from canadapfizer viagra packagingstory comparison viagraviagra australia orgviagra overdose kills manviagra faz efeito mesmoviagra knock offswie lang braucht viagra bis es wirktviagra induced headachesviagra price at tescobest cheap viagra pillsmiss moneypenny on viagrais viagra like speedprecios del viagra en chilenombre comercial del viagra en ecuadorbrand viagra in australiaviagra precio pesoswhere can i buy viagra sydney
25. Coreyliz
08.06.18
21:06
viagra side effects heartsuhagra or viagrabuy discreet medical viagraviagra directions 100mgviagra echtheit prufenbest indian viagra tabletswhere can i get safe viagraviagra tschechien rezeptviagra package sizeretail price of 100mg viagramedicamentos similares a la viagraformato comprimido viagragatorade cocaine viagra
best place to buy generic viagra <a href="http://viagravonline.com/#tadalafil-20-mg">viagra uk</a>
generic pharmacy online <a href=http://viagrayosale.com/#viagra-uk>viagra generic</a>
buying viagra from canada http://viagravipsale.com/#discount-viagra
viagra 150 mg how to take itviagra in spanien ohne rezeptbio viagra informationuprima viagraviagra kamagra jelly por ajanta pharmaviagra erfahrungsberichte medikamentordering viagraviagra for multiple sclerosisviagra serendipity inventorventa de viagra en zona sur
24. Coreyliz
08.06.18
20:54
buy viagra storesviagra naturale italianobula viagra cialiscan you come if you take viagraviagra does it make you last longerposso usare il viagra per provaviagra homegoedkoopste viagra kopenviagra walgreens pricecan a healthy male take viagraviagra vs cialisqual o preco do viagra originalnh?ng vien viagra
buy generic viagra without prescription <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-from-canada">viagra pills</a>
where can u buy viagra <a href=http://rldta.com/#viagra-20-mg>viagra online</a>
purchase viagra online http://viabiovit.com/#viagra-levitra
what can i take instead of viagraviagra quanto tomarhow often is viagra takennon prescription pills like viagraviagra bestellen paypal bezahlenedinburgh uk viagra search find postedcan i take viagra at age 25viagra efectos secundarios en hipertensosviagra tablets price in indiaviagra 200mg ukwhere can i buy viagra online cheaphealth direct viagratansiyon ilac? kullananlar viagra kullanabilir micuanto cuesta un bote de viagracan i buy viagra from bootsviagra lawsuits settled in 2014
23. Coreyliz
08.06.18
20:43
viagra brcan you take viagra with cymbaltadoes viagra affect the liverviagra refillviagra brez recepta forumviagra inimacomprare il viagra in italiail miglior viagra naturalewhat if girl eat viagrapiperine viagralanzamiento de viagrai been using viagra everydayhow to get viagra to work faster100mg viagra testimonialsviagra aktivroyal jelly viagraviagra craigslist los angelesviagra concernsviagra amsterdamwie komme ich zu viagra in der schweiz
buy viagra super active online <a href="http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg">generic viagra online</a>
sildenafil usa <a href=http://viabiovit.com/#viagra-levitra>viagra 100mg</a>
buy cheap viagra generic online http://viagravipsale.com/#viagra-uk
viagra price at walmartviagra efeitos duracaoinformation about viagra for teensviagra blue pills ukforum for viagraviagra spermlere zarar verir miwhere can buy viagra in dublindoes viagra work two days in a rowviagra autorise en franceviagra effect on blood pressureviagra diaries amazonnaked viagra
22. Coreyliz
08.06.18
20:32
viagra pulmonescan i legally order viagra onlineviagra erkaltungdominican liquid viagraviagra dependencefarmacia vende viagra femininoviagra picsviagra billig kaufen deutschlandlos diabeticos pueden tomar viagraviagra cozumel mexicoo que pode causar o viagraaddiction to viagraviagra levitra cialis noseprinsip kerja viagraviagra dose
viagra tablets online purchase <a href="http://viagraky.com/#viagra-5mg">buy viagra</a>
buy viagra super active <a href=http://viagravonline.com/#buy-generic-viagra>buy viagra</a>
how to get cheap viagra http://rldta.com/#viagra-5-mg
viagra suppositories and endometrium liningwhere to find viagra in bangladeshhow much is a viagra with insuranceviagra ireland bootsviagra radio humorviagra p5 inhibitorcan viagra kill a womantomei meio comprimido de viagrapharma apotheke viagraes de venta libre el viagra en argentinalegal travel viagrael viagra natural de beto casellacan you buy viagra at ann summerswhen to use viagraviagra shop erfahrungenvegetal viagra amazontosh.0 viagra challenge
21. Tyronebaiff
08.06.18
20:21
wow cialis 20
cialis cost <a href="http://cialisyoues.com/ ">canadian cialis</a>
cost of cialis per pill <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20-mg>cialis 20mg prix en pharmacie</a>
cialis generico milano http://cialisees.com/#cialis-canada
20. Tyronebaiff
08.06.18
20:00
cialis patentablauf in deutschland
cialis billig <a href="http://cialisyoues.com/ ">cialis generico online</a>
are there generic cialis <a href=http://cialisonl.com/#tadalafil>cialis lowest price</a>
cialis dose 30mg http://cialisees.com/#buy-generic-cialis
19. Tyronebaiff
08.06.18
19:50
only best offers cialis use
cialis online <a href="http://cialisvu.com/#cialis-super-active">tadalafil 5mg</a>
venta de cialis canada <a href=http://cialisb.com/#buy-cialis-super-active>cialis 20mg</a>
we use it 50 mg cialis dose http://babecolate.com/#buy-generic-cialis
18. Tyronebaiff
08.06.18
19:39
generic cialis review uk
prix cialis once a da <a href="http://cialisvonline.com/#tadalafil">tadalafil generic</a>
cialis generico in farmacia <a href=http://cialisvus.com/#cialis-canada>cialis 5 mg</a>
weblink price cialis http://cialisvipsale.com/#tadalafil
17. Tyronebaiff
08.06.18
19:28
cialis generico in farmacia
cialis generic availability <a href="http://kawanboni.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">tadalafil 5mg</a>
cialis kamagra levitra <a href=http://cialisvonline.com/#cialis-generic>purchasing cialis on the internet</a>
cialis kaufen wo http://cialisvus.com/#generic-for-cialis
16. Tyronebaiff
08.06.18
19:18
generic cialis review uk
cialis prezzo di mercato <a href="http://cialisyoues.com/ ">tadalafil</a>
buy generic cialis <a href=http://cialisonl.com/#buy-cialis-super-active>cialis 20 mg</a>
cialis coupons printable http://cialisees.com/#cialis-20mg
15. Tyronebaiff
08.06.18
19:07
prices for cialis 50mg
venta cialis en espaa <a href="http://cialisyoues.com/ ">cialis generico</a>
cialis online <a href=http://cialisonl.com/#cialis-canada>buy generic cialis</a>
cialis purchasing http://cialisees.com/#cialis-20mg
14. Tyronebaiff
08.06.18
18:57
cialis sicuro in linea
pastillas cialis y alcoho <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-20mg">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
cialis sans ordonnance <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5-mg>cialis tablets</a>
cialis 20 mg http://cialisees.com/#cialis-canada
13. Tyronebaiff
08.06.18
18:46
cialis flussig
cialis sale online <a href="http://cialisiv.com/ ">cialis generico</a>
cialis en mexico precio <a href=http://cialisky.com/#cialis-5mg>cialis lowest price</a>
cialis cipla best buy http://cialisda.com/#generic-for-cialis
12. Tyronebaiff
08.06.18
18:36
tadalafil 20mg
cialis kaufen wo <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-20mg">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
canada discount drugs cialis <a href=http://cialisonl.com/#buy-cialis>cialis online</a>
cialis 200 dollar savings card http://cialisees.com/#buy-cialis-super-active
11. Tyronebaiff
08.06.18
18:25
online cialis
click here to buy cialis <a href="http://cialisvonline.com/#cialis-generic">buy cialis online</a>
cialis 30 day trial coupon <a href=http://cialisvus.com/#cialis-generic>cialis online</a>
miglior cialis generico http://cialisvipsale.com/#cialis-super-active
10. Tyronebaiff
08.06.18
18:15
cialis for sale in europa
cialis online deutschland <a href="http://cialisvonline.com/ ">tadalafil 10 mg</a>
are there generic cialis <a href=http://cialisvus.com/#cialis-20-mg>tadalafil tablets</a>
prezzo cialis a buon mercato http://cialisvipsale.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
9. Tyronebaiff
08.06.18
18:04
generic cialis tadalafil
cialis 5 mg <a href="http://cialisbuys.com/#generic-for-cialis">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
generic cialis 20mg uk <a href=http://cialisvbuy.com/#cialis-20-mg>cialis generic</a>
price cialis wal mart pharmacy http://kawanboni.com/#cialis-generic
8. Tyronebaiff
08.06.18
17:54
cialis 10mg prix pharmaci
prescription doctor cialis <a href="http://cialisyoues.com/#buy-cialis">canadian cialis</a>
cialis y deporte <a href=http://cialisonl.com/#cialis-generic>cialis 20 mg best price</a>
only best offers 100mg cialis http://cialisees.com/#buy-cialis
7. Tyronebaiff
08.06.18
17:43
cialis 5 mg funziona
acquistare cialis internet <a href="http://cialisvonline.com/#buy-generic-cialis">tadalafil 10 mg</a>
generic cialis tadalafil <a href=http://cialisvus.com/#generic-for-cialis>cialis canada</a>
cialis 200 dollar savings card http://cialisvipsale.com/#buy-cialis
6. Tyronebaiff
08.06.18
17:32
only now cialis 20 mg
cialis 20mg <a href="http://cialisyoues.com/ ">cialis online</a>
cialis sicuro in linea <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5-mg>tadalafil 10 mg</a>
cialis wir preise http://cialisees.com/#cialis-5-mg
5. Tyronebaiff
08.06.18
17:22
cialis flussig
cialis patent expiration <a href="http://cialisyoues.com/ ">cialis 5mg</a>
cialis daily dose generic <a href=http://cialisonl.com/#cialis-super-active>cialis 5mg</a>
cialis coupons printable http://cialisees.com/#cialis-super-active
4. Tyronebaiff
08.06.18
17:10
cialis 30 day trial coupon
how to buy cialis online usa <a href="http://cialisonl.com/ ">cialis 20 mg</a>
cialis flussig <a href=http://cialisonl.com/#cialis-canada>cialis 20 mg</a>
cialis 20 mg cost http://cialisonl.com/#buy-cialis
3. Coreyliz
08.06.18
16:29
how much does viagra cost at targetviagra online canadian pharmacy paypalcan i buy viagrais viagra covered under most health care plansviagra can cause loss of hearingbuy cheap viagra online australiariscos uso viagrabuy viagra online ireland boardsviagra online without prescription canadacan you take viagra with extenzept ce este viagrachinese herbal viagra reviewbest supplement for viagrais viagra cheaper than birth controlrecomendaciones uso de viagraviagra overdose killed mutula kilonzowhere to buy liquid viagraviagra best prices ukviagra singapore where to buy
where i can buy viagra <a href="http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra">online viagra</a>
order online viagra <a href=http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg>viagra generic</a>
can you actually buy viagra online http://viabiovit.com/#viagra-20-mg
files tut zaycev net viagra den bez tebyaviagra testicles inflameddoes viagra make you anxiouswhere can buy viagra in singaporela viagra te aumenta el tamanopreco do viagra em porto alegregeneric pharma viagrawhat to tell your dr to get viagrapotenzmittel viagra gunstigcontre indication du viagracheap generic viagra co uk kamagra tabletsdoes viagra help psychological erectile dysfunctionhow much is generic viagraviagras advanced guestbook 2.4.3does viagra work on propeciaviagra generika juni
2. ScottPhamn
09.10.17
13:15
Расспродажа брендовой парфюмерии в связи с закрытием магазина
Спешите товар ограничен!!!!!!
ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ ПЛАНЕТЫ


<a href=http://clck.ru/A7fVz>ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН</a>

Расспродажа брендовой парфюмерии в связи с закрытием магазина
Спешите товар ограничен!!!!!!
ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ ПЛАНЕТЫ
<img>http://s018.radikal.ru/i506/1609/fa/33a34ef16119.jpg</img>


<a href=http://clck.ru/A7fVz>ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН</a>

http://clck.ru/A7fVz
1. Ivan Ivanov
22.10.13
12:33
Напълно споделям, но не мога да разбера защо политиците, съда и т.н. не сложат край на това безобразие=
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1442