banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« септември 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Лични файлове Фото Галерия

Глог 12:34
« Обратно
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА ФАНДЪКОВА ЗА МУТРАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ ОТ Г-ЖА СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА
До кмета на гр.София
ОТВОРЕНО ПИСМО от инж. Севдалина Димитрова, живуща в гр.София, ул.Червена роза, бл.36, вх.Г, ап.65

Уважаема г-жо Фъндъкова,
Уважаема г-жо Кмет,
Вашето изказване пред медиите, че сте дали "Топлофикация София" на Прокуратурата, защото общината има пропуснати ползи от ненавременно подаване на искове към "нередовните" платци, силно ме шокира. Приемам, че не сте за-познати добре с ПРОБЛЕМА ТОПЛОФИКАЦИЯ, или сте имали лоши съветници. "Топлофикация София" и Топлинните счетоводни фирми, редовно нарушават Конституцията на Република България, Закона за защита на потребителя, Търговския закон, Закон за защита от монополите и задължителните за държавите от ЕС, и съответно задължителни от 2006г. и за България Европейски Директиви /32-ра, от 2006г./ Това означава, че ако се спазват горе изложените закони То-плофикация няма да спечели нито едно дело! Това обяснява защо предходните Директори не са си потърсили "правата" в съда. Не бива да забравяте, че много от гражданите вече са завели дела в Страсбург и броя на спечелените от тях дела расте, а това са загуби за цяла България! Затова по-долу ще ви изредя една малка част от нарушенията на Топлофикация София, за които трябва да бъде дадена на Прокоратурата и решенията, които Община София трябва да вземе, за да излезе с чест от тази нелепа битка с гражданите, която Топло-фикация София води.
ОСНОВНИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ И ТОПЛИННО-СЧЕТОВОДНИТЕ ФИРМИ:
1. Съгласно търговския закон /ТЗ/ и Директивите на ЕС /ДЕС/, за продадена се счита усвоената /реално получена/, а не доставената топлинна енергия. Когато радиаторите са откачени, липсват такива или никой не живее в определен период /примерно повече от 1 месец/, не е възможно да има получени топлинна енергия и топла вода!
2. Съгласно ТЗ и ДЕС тръбите на сградната инсталация са топлопреносни, а не то-плоподаващи и затова загубите по тях са за сметка на топлоподаващата фирма /каквато официално няма/. Следователно такса сградна инсталация е незаконна,/а и физически невъзможна в исканите проценти, т.е. нереална/
3. На клиентите на Топлофикация София са продадени топлоразпределителни уреди, които не са лицензирани по ТЗ и не могат да измерват реално употребената топлоенергия.Това се отнася за целия ЕС.
4. В Абонатните Станции /АС/ има само един топлоизмервателен уред, което не позволява да се определи, каква част от топлинната енергия е за топла вода.
5. При отчитане или демонтаж и монтаж за проверка на данните от топлоизмервателното устройство, няма представители на блока, които да видят и да получат протокол за свалените от паметта на измервателното устройство данни. Така се отнема възможността за прове-рка и за следене на изразходе-ната топлоенергия.
6. Съгласно Закона за защита на потребителя /ЗЗП/, Топлофикация София е длъжна да сключи индивидуални договори /или колективни,за тези, които са съгласни с тях/,в които е задължително включването на
предпазни за клиента клаузи, кога и как може да се промени или прекрати договора. Такива договори липсват, защото не са удобни на Топлофикация.
7. Съгласно ЗЗП от монополите и Правата на Българските граждани по Конституция и ДЕС, ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА, т.е. мнозинството няма по-големи права от малцинството или отделния гражданин. Гражданите имат право на избор съгласно ТЗ. С други думи НИКОЙ НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ ПОДЗАКОНОВА УРЕДБА, НЯМА ПРАВО ДА ТЕ ЗАКРЕПОСТЯВА КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ФИРМА, ОЩЕ ПОВЕЧЕ МОНОПОЛНА.
8. Съгласно ДЕС за защита на гражданите от монополите подаването на топла вода и енергия за отопление са две различни услуги и трябва да се предлагат като отделни, т.е. клиента да избира дали да ползва и двете услуги или една от тях. Ето защо сметките за топла вода и парно трябва да пристигат на касите за плащане отделно и да могат да се плащат отделно. Тази възможност бе отнета на софиянци. Те не могат да си платят топлата вода, без да платят незаконната такса сгр. инсталация. 9. Съгласно ТЗ, ако клиента не внесе три месечни вноски Топлофикация София трябва да спре топлоподаването към него /т.е. да откачи радиаторите и затвори достъпа до сгр. инсталация и тръбата за топла вода/, освен ако изрично не се споразумеят кога и как да се изплати сметката. Вместо това, тя продължава да подава топлинна енергия и да начислява незаконни лихви върху главници.
10. Топлофикация София и Техем отказват да работят с официално упълномощени лица, защото "работели само с титулярите на сметките". Така ни лишава от правото по Конституция и съгласно разпоредбите на ЕС, да ползваме услугите на упълномощени от нас лица и правото на свободно пътуване. Ако граждани-те отсъстват подължително време от града или страната, на тях им се начислява топлоенергия и вода, която не са ползвали и им се начисляват лихви, без да могат навреме да оспорят начисленото /те дори незнаят за това/.
11. Топлофикация София няма лиценз за Банка и съответно няма право да начислява лихви /ТЯ НЕ Е БАНКА /. Неустойката за нередовни платци трябва да е определена с договор, съобразно със загубите им, а не с наказателна лихва. Неустойка трябва да бъде предвидена и за абонатите, при нарушения на условията по договора от Топлофикация. Навярно за това Топлофикация София не сключва индивидуални договори!
12.В сметките, които получаваме от Топлофикация забелязвале много странен физически феномен - топлопренасящите тръби в баните ту нарастват като нагряваща площ спрямо тръбите на сградната инсталация ту намаляват !? Тази промяна варира в рамките на 14% за един и същ отоплителен сезон! Важното за Топлофикация е да вземе пари за сградна инсталация и бани общо около 64% от прогнозно подадената от тях топлоенергия!Това е един пълен абсурд!
Съюза на потребителите, редица адвокати и граждански организации са откри-ли над 350 нарушения на Топлофикация София, за които би трябвало да се дадат виновните на прокуратурата. Създадена, за да служи и защитава интересите на гражданите, ОБЩИНА СОФИЯ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА РАЗРЕШИ ПОНЕ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРОБЛЕМИ:
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
1. Да бъдат спрени делата срещу хората, които са с откачени /свалени/ радиатори и да им се изплатят разходите по тях! ТЕ НЕ СА КЛИЕНТИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ. Одговорна за загубите, ако изобщо има такива, е Топлофикация София, която не е изолирала тръбите и не е дала възможност да се плаща топла вода отделно(, такива загуби най-вероятно няма поради нереално високите про-центи за сгр. инсталация и отопление на баня, плащани в предходен период).
2. Да се спрат делата срещу наседниците на жилища с неплатен дълг и срещу социално слаби. Дългът им към Топлофикация от последните три години, да бъде преизчислен, като се извади такса сгр. инсталация, лихвите, отоплението на бани, което е начислено над 6% дял (там, където няма топломери) и им се даде възможност за разсрочено плащане, според възможностите им. Това се отнася за тези, които са ползвали топла вода и отопление през последните три години. /такса сгр.инст. и лихвите са незаконни, а употребената енергия е не-доказуема/
3. Да бъдат изолирани тръбите на сгр. инсталация и на баните в жилищата на хората, които нежелаят парно отопление. Тази операция е възможна и не стува милиони.
4. Да бъдат разделени услугите за доставяне на топла вода и парно отопление.
5. Да се поставят в АС отделни топомери за топлата вода.
6. Да бъдат задължени Топлофикация София и Топлинно-счетоводните фирми да работят и с упълномощени лица, а не само с титулярите!
7. Безплатна смяна на наличните топлоразпределителни устройства с лицензи-рани търговски топлоизмервателни уреди. Съюза на потребителите е информирал Топлофикация за наличието на такива уреди, които са подходящи за кооперациите с хоризонтална сгр. инсталация.
8. Задължително присъствие на свидетели от входовете, при сваляне на данните от топлоизмервателните устройства и създаване на приемо-предавателен прото-кол. Уредите да дават възможност хората лесно да се ориентират какво са упо-требили като топлоенергия.
9. Да се предвидят помощи за социално слаби, осигуряващи им минимално отопляем обем от жилището и минимално количество употребена топла вода за осигуряване на нужната хигиена.
10. Предложение за промяна в Закона за Енергетиката, който да бъде приведен в съответствие с Директивите на ЕС, Конституцията на Република България, ЗЗП и Търговския закон.
11.За кооперации и блокове с вертикална сградна инсталация да се въведе заплащане по отопляема кубатура /така се елиминира възможноста за кражби/ и да се изолира сградната инсталация на не желаещите да ползват парно отопление.
12.Проверка, на разходите за загряване на 1 куб. метър вода./Топлоинженери твърдят, че огромните разходи в Квтч в сметките на Топлофикация София, са физически невъзможни!
УВАЖАЕМЯ Г-ЖО КМЕТ, ако действително СТЕ ГРАЖДАНСКО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ И СЛУЖИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ на София, ще изискате поне реше-нията, които съм посочила по-горе и които на пръв поглед не са в интерес на общината, но значително ще намалят разходите за отопление и топла вода за общинските административни сгради, училища,детски градини, правителствени сгради и ще увеличат събираемоста и пр.
Надявам се да изпълните своя дълг, без да се криете зад платени "експерти" и несъществуващи пречки, освен интересите на Монопола Топлофикация и тези, които стоят зад него!
С уважение,
София ....................... инж. Димитрова:

14 Март 13, 12:34    Коментари (108)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0883